Kategori: Mekanlar

Ece Nerede?, Mekanlar

Dem’de Yaz

Karaköy’ün en keyifli mekanlarından biri, bana göre Dem Karaköy. Sahibesinin Boğaziçili olmasının kanımın bu kadar ısınmasında etkisi var mı bilmiyorum…. Read more »