Erdoğan Zümrütoğlu ‘Kutsal Pazarlık Sergisi’ ile Pilevneli Galeri’de

PİLEVNELİ 30 Kasım – 13 Ocak 2018 tarihleri arasında Erdoğan Zümrütoğlu’nun son dönem işlerinden oluşan “Kutsal Pazarlık” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Erdoğan Zümrütoğlu’ndan biraz bahsedecek olursak, resimlerine baştan sona bir gerilim hakim olan bir sanatçı. Sanatçının istisnasız her işinde var olan bu gerilim, Zümrütoğlu’nun kazara ya da kasıtlı bir şekilde elde etmek istediği bir durum değil. Zümrütoğlu’nun resimlerinde var olan bu yüksek tansiyon, sanatçının sanatsal pratiğinde öne çıkan iki tavır arasındaki gerginlikten doğuyor: figüratif yaklaşım ve katıksız maddesellik.

Erdoğan Zümrütoğlu’nun figürleri, temsiliyet ve nesnellik arasında gidip gelir. Burada bahsi geçen nesnellik, sanatçının fırçalar, boya tüpleri ve bıçaklarıyla tuvallerine uyguladığı boyanın izleri olarak yorumlanabilir. İşlerin en önemli özelliği tuval ve boyanın birlikteliğinden doğan maddesellik olsa da maddeselliğin yanı sıra Orta çağdan bu yana var olan ve 20.yy’da zirveye ulaşan biçimsizleştirme anlayışı da hakim.

Erdoğan Zümrütoğlu’nun tuvallerine hâkim olan betimleme ve maddeselliğin bir aradalığından kaynaklanan dikotominin bazı sembolik çağrışımları da bulunuyor. Zümrütoğlu’nun doğduğu, çalıştığı ve yaşadığı ülkenin içinde bulunduğu kendine özgü ve tarihsel koşullar resimlerine yansıyor. Sanatçı işlerinde, küreselleşmiş modernite olgusuna karşı doğal bir refleks geliştimiş. Uluslararası bu dalgaya karşı ortaya çıkan bu dürtü, Zümrütoğlu’nun işlerinde ön plana çıkan gerilimin bir başka boyutu. Bu gerilimi, mevcut hukuksal ve yönetimsel gerçeklerinin empoze ettiği kısıtlamalar ve ülkenin sahip olduğu laik değerler arasındaki gerilim olarak da tanımlayabiliriz.

Zümrütoğlu’nun büyük, orta ve küçük ölçekli tuvallerinden oluşan sergi 13 Ocak’a kadar PİLEVNELİ’de görebilirsiniz.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.