Longoz Ormanlarına Termik Santral istemiyoruz!

Zamanında WWF”te çalışmış biri olarak, longozların ne kadar nadir bulunduğu ve ne kadar önemli olduğu konusunda biraz da olsa bilgi sahibiyim.

Biz Karasu’da bulunan Acarlar Longozu’nda çalışmalar yapıyorduk ama Kırklareli’deki İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı daha da önemli bir longoz. Türkiye’nin en büyük longozu ve dünya açısından da çok önemli.

Longoz, denize doğru akan derelerin getirdiği kumların birikerek kıyıda set oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan bir özel ekosistem ve bu ekosistemlerde belirli ağaçlar, kuşlar yaşıyor. Bu ormanların en önemli özelliği bol sulu ortamlarda yetişip, suyun devamlılığının olması. Yani biraz yağmur ormanlarına benziyorlar.

(Fotoğraf: Cüneyt Oğuztüzün)

Bu kadar nadir bulunan bu doğa örtüsünü yok etmek içinse, Demirköy İlçesine bağlı İğneada Beldesi,  Beğendik Köyü sınırları içerisinde EMBA Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kurulması ‘Trakya Entegre Termik Santral Projesi’’ kurulması isteniyor. Ve projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

İğneada belediye başkanı, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’nın bitişiğinde orman arazisine yapılması planlanan ithal kömürle çalışacak termik santral’in yapılmaması için sonuna kadar mücadele edeceklerini açıkladı.

(Fotoğraf: İzzet Keribar)

Tahir Işık’ın açıklamaları şöyle: ‘Orman arazisine ithal kömür yakan termik santral yapmayı teklif eden EMBA Elektrik Üretim A.Ş. şirketini turizm, tarım ve  hayvancılık  ile geçinen tüm İğneada ve çevre halkım adına kınıyorum. Gerek orman arazisine böyle bir
yatırımın yapılmaya çalışılması, gerek seçilen yerin hemen yanıbaşında İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı olması bakımından planlanan bu yatırımın geç olmadan durdurulmasını istiyoruz.’ 

Kömür yakan termik santralin yapılması halinde santral ile elde edilecek elektriğin sağlayacağı maddi gelirden çok 2007 yılında Milli Park ilan edilen, Dünya Bankası’nın GEF2 fonundan ve Avrupa Birliği’nin çevre fonlarından milyonlarca dolar çevrenin korunması için yardım alan, dünyadaki 3 Longoz Ormanından biri olan İğneada Longoz Ormanları’nda doğal yaşamın büyük hasar görecek. Ayrıca, altın kumları ile ünlü İğneada’ya her yaz gelen 400,000 turistin santralden deşarj edilen sudan etkileneceğini, bu haliyle yapılması planlanan tüm işlemler de hukuka aykırı.

Ben de Longoz Ormanlarına Termik Santral is-te-mi-yorum!

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.