Slavoj Žižek – Udi Aloni İstanbul Konferansı 3 – 4 Aralık’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde

Ünlü düşünür Slavoj Zizek ve sinemacı-yazar Udi Aloni’nin katılacağı “Post-İdeolojik Dünyada İdeoloji” adlı etkinlik, Encore Yayınları ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenleniyor.
Konferans ve film gösteriminden oluşan iki günlük etkinliğin teması ideoloji. 3 Aralık Perşembe günü Hollywood, 4 Aralık Cuma günüyse İsrail-Filistin sorunu ele alınıyor.
Zizek’in ilk gün yapacağı “Post-İdeolojik Dünyada İdeoloji: Hollywood” adlı konuşmada, Hollywood’un nasıl bir ideolojik makina olduğu anlatılacak.  Zizek’e göre sinemada ideoloji sorusu belki eski moda ya da saçma ve günümüzle ilişkisiz bir şey gibi görülebilir. Ama gerçekte durum farklıdır. İdeolojiyi arayacağımız yer filmlerin ana konusu değil bu konuya çerçeve oluşturan marjinal anlatılardır.

Sempozyumun ikinci gününde Zizek ve Aloni teoloji, laiklik ve politika konularını İsrail-Filistin bağlamında ele alıyor. İsrailli sinemacı-yazar Udi Aloni’nin Yerel Melek (Local Angel 2002) ve Bağışlamak (Forgiveness 2007) filmlerinin gösterimleri ardından saat 17:00’de  Zizek ve Aloni filmleri ve Ortadoğu sorunu konusunda olası çözümleri alışılmıştan çok daha farklı bir bakışla tartışacaklar.
Etkinliklere katılmak için zizekbogazici@gmail.com e-mail adresine mail göndermeniz gerekiyor.
Encore Yayınları bu konferans bağlamında  Zizek’in derlediği, Aloni’nin Bağışlamak DVD’sini de içeren “Bir Yahudi Ne İster?” adlı kitap-DVD setini  yayınlıyor.
Slavoj Zizek’in temel ilgi alanı Jacques Lacan’ın öğretilerine dayalı psikanalizi çalışmalarında özellikle Schelling ve Hegel’in düşünceleriyle yeniden uygulamak ve psikanalizle Marksizm arasında doğrudan bir bağ kurmaktır.
Udi Aloni üzerine:
Politika ve teoloji arasındaki ilişkiyi özellikle laikliğin teolojisini vurgulayarak film ve metinlerinde inceleyen Aloni kariyerine ressam olarak başlar, Tel Aviv’de Bugrashov galerisini kurar. 90‘larda yaşadığı New York’ta mimari yapılar üzerine büyük boyutlarda asılan reklam afişleriyle şehrin çehresini değiştiren sanatçı olarak anılır. 2002’de Yerel Melek ve 2006’da yaptığı İsrail-Filistin çatışmasının radikal ve özgün yorumlarına dayanan filmleriyle uluslararası bir tartışmanın odağı haline gelir Bağışlamak (Forgiveness) adlı filmi ilk kez Filistin Ramallah’ta gösterilir ve 2006’da Paris’teki İsrail Konsolosluğu, Paris İsrail Festivali bu filmle açıldığı takdirde festivale yapacağı finansal desteği geri çekmekle tehdit eder.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.